Side Menu

 เรื่องจริงในคดี

 
ปรึกษากฎหมายทนาย เอก 089-041-7138
 

ป.วิ.อาญา มาตรา 90

ขอให้ปล่อยเมื่อถูกคุมขังไม่ชอบ

เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายบุคคลเหล่านี้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย คือ

(1)ผู้ถูกคุมขัง
(2)พนักงานอัยการ
(3)พนักงานสอบสวน
(4)ผู้บัญชาการเรือนจำหรือพัศดี
(5)สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น
     หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง
 
  

 
                                                                         สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล์ของท่าน

 

เรื่อง:

ข้อความ:

ส่งพร้อมไฟด์ :

รหัสยืนยัน ใส่ตัวเลขที่คุณเห็น

Click to reload image
     
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗