วัตถุประสงค์ของสำนักงานกฎหมายภคพลทนายความเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านทนายความให้คำปรึกษา เมื่อถูกฟ้องคดี กำลังถูกฟ้องคดี หรือกำลังจะฟ้องคดี หรือฟ้องคดี ทั้งแพ่ง อาญา ทั่วราชอาณาจักร
      หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเอื้อประโยชน์แก่ทุกท่านตามสมควร หากมีสิ่งหนึ่งประการใดสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเราขอรับคำติชมไว้แก้ไขและปรับปรุงเพื่อการตอบสนองประโยชน์สูงสุดของท่านต่อไป