๘๕๘๙


  • " หลักที่ว่าทุกคนต้องทราบถึงกฎหมายและต้องทำตามกฎหมายนั้นรู้สึกว่าบางครั้งก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมาย                                                                                       
  • ไม่ถึงประชาชนต้องนึกบ้างว่า เป็นความผิดทางราชการ ที่ไม่สามารถจะนำกฎหมายไปให้ถึงประชาชน"                                                                                                            
  • พระบรมโชวาท ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๓                                                          

 

"ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว" "ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ " " ประโยชน์สุขของประชาชน ย่อมเป็นกฎหมายสูงสุด "

สวัสดีครับ สำนักงานกฎหมายภคพลทนายความยินดีต้อนรับ

  


      วัตถุประสงค์ของสำนักงานกฎหมายภคพลทนายความเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านทนายความให้คำปรึกษา เมื่อถูกฟ้องคดี กำลังถูกฟ้องคดี หรือกำลังจะฟ้องคดี หรือฟ้องคดี ทั้งแพ่ง อาญา ทั่วราชอาณาจักร
      หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเอื้อประโยชน์แก่ทุกท่านตามสมควร หากมีสิ่งหนึ่งประการใดสมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเราขอรับคำติชมไว้แก้ไขและปรับปรุงเพื่อการตอบสนองประโยชน์สูงสุดของท่านต่อไป

 

 

...... ที่ตั้ง 
 Side Page
พิพากษาตามจริง
กิน,เที่ยว.เทศกาล

 

 

 วันนี้

9 คน

 เมื่อวาน

30 คน

 เดือนนี้
 ปีนี้
 รวม

809 คน
13599 คน
525243 คน

  เริ่มเมื่อ 2007-11-02

 

Copyright © pm9law.com. All rights Reserved.