Side Menu

 เรื่องจริงในคดี

 
ปรึกษากฎหมายทนาย เอก 089-041-7138
 

การยื่นอุทธรณ์คดีอาญา ตาม ป.วิ.อ 198 ว 3

การยื่นอุทธรณ์คดีอาญาจำเลยต้องมาศาลด้วย

ในกรณีที่ตามคำพิพากษาจำเลยต้องรับโทษจำคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังในการอุทธรณ์จำเลยต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะจำเลยยื่นอุทธรณ์หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดมิฉะนั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ทั้งนี้ประธานศาลฎีกาอาจออกข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยก็ได้ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 
 
 
  

 
                                                                         สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล์ของท่าน

 

เรื่อง:

ข้อความ:

ส่งพร้อมไฟด์ :

รหัสยืนยัน ใส่ตัวเลขที่คุณเห็น

Click to reload image
     
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗