Side Menu

 เรื่องจริงในคดี

 
ปรึกษากฎหมายทนาย เอก 089-041-7138
 

คดีแพ่ง คือ คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิและหน้าที่ หรือจะใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นๆ เช่น ผิดสัญญา,ละเมิด,เพิกถอน,โอนสิทธิ ฯลฯ เป็นการบังคับให้ปฎิบัติตามสัญญา เรียกร้องค่าเสียหาย พิพาทเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ฯลฯ ตัวอย่างคดีแพ่ง เช่น ผิดสัญญากู้ยืม,ผิดสัญญาซื้อขาย,ฟ้องหย่า,ฟ้องแบ่งทรัพย์ ฯลฯ

    
   

คดีอาญา คือ คดีที่ได้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และ ตามกฎหมายอื่นๆ มีโทษ คือ ประหารชีวิต จำคุก กังขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน ตัวอย่างคดีอาญาเช่น ฆ่าคนตาย,ทำร้ายร่างกาย,ข่มขืน,ลักทรัพย์,ฉ้อโกง,ยักยอก,บุกรุก, ฯลฯ

 
 
  

 
                                                                         สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล์ของท่าน

 

เรื่อง:

ข้อความ:

ส่งพร้อมไฟด์ :

รหัสยืนยัน ใส่ตัวเลขที่คุณเห็น

Click to reload image
     
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗