Welcome to Website สำนักงานกฎหมายภคพลทนายความ

ที่ตั้ง
กฎหมายน่ารู้
ติดต่อสอบถาม

 

Youtube 
More
Youtube 
More
Youtube เพลงจีน
More

สำนักงานกฎหมายภคพลทนายความ

   

 บริการงานบังคับคดี 

1.บังคับคดีแพ่ง

1.1 การยึด,อายัดทรัพย์

1.2 การยึด,อายัดทรัพย์สิน
1.3 การขายทอดตลาด
1.4 การขับไล่,รื้อถอน
1.5 อื่นๆ เช่น การห้ามชั่วคราว การห้ามทำนิติกรรมจำหน่ายจ่ายโอนเป็นต้น
2.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี                       
3.บังคับคดีล้มละลาย,ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีล้มละลาย
 จุดประสงค์ การบังคับคดี คือ เพื่อให้ลูกหนี้หรือผู้แพ้คดีที่ไม่ปฎิบัติตามคำพิพากษา ให้มีการปฎิบัติตามคำพิพากษาของศาล 
 

                            

 

Copyright © pm9law.com. All rights Reserved.