กลับหน้าแรก
 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือ ที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “ วัดดอยสุเทพ ” นั้นเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหารตั้งอยู่บนดอยสุเทพ เลยวัดพระะธาตุดอยสุเทพไปอีกหน่อยเข้าไปแวะชมสวนดอกไม้ใน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่....

 
 
Copyright © pm9law.com. All rights Reserved.