กลับหน้าแรก
 

 

วันสงกรานต์ ๒๕๖๒
ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๑๕ นาฬิกา ๑๔ นาที ๒๔ วินาที ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ห้า (๕)ปีกุน
นางสงกรานต์นามว่า นางทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม
อาภรณ์แก้วปัททราช(ทับทิม)ภักษาหารอุทุมพร(ผลมะเดื่อ)หัตถ์ขวาทรงจักรหัตถ์ซ้ายทรงสังข์เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑเป็นพาหนะ
Copyright © pm9law.com. All rights Reserved.