Side Menu

 เรื่องจริงในคดี

 
ปรึกษากฎหมายทนาย เอก 089-041-7138
 

ฎ.5589/2557

 (มีส่วนผิดจะได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือไม่)

แม้ผู้เสียหายมีส่วนประมาทด้วยแต่เมื่อศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีส่วนประมาทมากกว่าผู้เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 44/1  ประกอบ พรบ.จัดต้ง ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาตรา พ.ศ.2499มตรา 4และ พรบ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 มาตรา 3 โดยจำเลยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่จำเลยก่อมามากกว่าตาม ป.พ.พ.มาตรา 223 วรรคแรก ประกอบมาตรา 442

 
  

 
                                                                         สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล์ของท่าน

 

เรื่อง:

ข้อความ:

ส่งพร้อมไฟด์ :

รหัสยืนยัน ใส่ตัวเลขที่คุณเห็น

Click to reload image
     
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗